Name Rank Unit Batt Died Allfrey - BH Lieutenant Allfrey - HC Major Alliebrooke - G Allkin - R Allsop - CM Allsop - F Allsop - H Allsop - JW Allum - John Alfred Allwood - B